บี ทรี เจม
Products : เครื่องประดับ
เอ็กซ์โซติค ลิฟวิ่ง
Products : เฟอร์นิเจอร์
 
สมัครเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับข่าวสาร โปรโมชั่น หรือสินค้าใหม่ๆ
 กรุณากรอก E-mail
 
   www.ban-tawai.com
Select Language : ENG | THA  
ตั้ง Ban-Tawai.com เป็นหน้าแรก
ค้นหา :
คุณมี 0 สินค้าในรถเข็น
(0 บาท)
 
ชื่อเว็บไซต์ :
www.ban-tawai.com
ที่ตั้ง :

ศูนย์ข้อมูลการค้า และการท่องเที่ยวบ้านถวาย
90 หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Tel.: 081-882-4882
Fax.: 053-433-074
E-mail: baantawaimap@gmail.com


ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

 
ผู้บริหาร-จัดการ เว็บไซต์ “บ้านถวายดอทคอม” :
ชื่อ :
นาย วสันต์ เดชะกัน
ประวัติการศึกษา :
• สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์โปรแกรม วิชา ธุรกิจท่องเที่ยว  สถาบันราชภัฎเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2540
• สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว (ECO-TOURISM) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2542
• สำเร็จการศึกษาปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ( Ex-MBA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2546
ประสบการณ์การทำงาน :
• ปี  2535 - 2540 ผู้จัดการร้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก “บุญมีแอนติค”
• ปี  2540 - 2546 ผู้บริหารร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน BMA decorate
• ปี  2546 - ปัจจุบัน   
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัทส่งออกสินค้าตกแต่งบ้านและโรงแรม บริษัท บี.เอ็ม.เอ. เดคอร์เรท จำกัด ( BMA Decorate Co., Ltd )
  - บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ “แผนที่บ้านถวาย” ( Map of  Baan Tawai )
ประสบการณ์ทำงานด้านสังคม :
• ปี  2544 - 2548 ดำรงตำแหน่ง ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยวบ้านถวาย
• ปี  2545  ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  ตำบล ขุนคง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่
• ปี 2547 - 2548 ประธานฝ่ายข้อมูลการค้า และการท่องเที่ยว  หมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ บ้านถวาย ( หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย)
• ปี  2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ บ้านถวาย ( หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย) บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่
อี-เมล์ติดต่อ :
baantawaimap@gmail.com
gm@ban-tawai.com
executive@ban-tawai.com

 
 
 


   
 
Cordially invites you to...1st The Creative Lanna Crafts Folk Art

    Cordially invites you to...1st The Creative Lanna Crafts Folk Art
 
Cordially invites you to...BAAN TAWAI CREATIVE CRAFTS VILLAGE FESTIVAL 2018

    Cordially invites you to...BAAN TAWAI CREATIVE CRAFTS VILLAGE FESTIVAL 2018
 
 
 
Home | History | Shop | Tourist Attraction | Map | Webboard | Member | Contact Us
ข้อมูลในเว็บไซต์นิ้ได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
สงวนสิทธิ ข้อมูล-รูปภาพ-และอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ใช้เพือการติดต่อค้าขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.ban-tawai.com เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้นำข้อมูล-รูปภาพ และอื่น ๆ ไปใช้ในการเผยแพร่สู่สายตาของสาธารณะชนในรูปแบบอื่นใด หรือด้วยวิธีการใด ภาษาใดก็ตาม
อีเมล์ webmaster@ban-tawai.com Design & Developed by www.click2solutions.com